Project


Project

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda werkt aan de ontwikkeling van een optimale, kwalitatief hoogwaardige en actuele leer- en werkomgeving in de vorm van een campus op locatie Mgr. Hopmansstraat in BredaBekijk locatie op Google Maps.

Waarom een campus?

Het idee is dat een campusomgeving uitnodigt elkaar te ontmoeten. Dat biedt dus nog meer mogelijkheden elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen. De campus bevordert studie en waardevolle ontmoetingen en het maken van cross-overs. Hiermee draagt de campus bij aan een hoogwaardige internationale uitstraling.

Waar komt de campus?

NHTV campus luchtfoto

Bekijk de grote versie

NHTV heeft het kloostergebouw aan de Mgr. Hopmansstraat 2-4 in Breda gekocht. Dit ligt naast het huidige hoofdgebouw. Hiermee ontstaat de mogelijkheid alle academies plus bestuurs- en stafdiensten op één locatie te realiseren. Het campusterrein wordt gevormd door het huidige perceel van NHTV aan de Mgr. Hopmansstraat 1 en 15, het perceel van het klooster, het perceel aan de Beverweg en de hiertussen gelegen openbare ruimte.

Wanneer is de campus er?

De ontwikkeling van de NHTV Campus is een grootschalig project dat een aantal jaren gaat duren. De planning is dat de NHTV Campus in 2020 gerealiseerd is.

Wat is het idee achter de campus?

De NHTV Campus bevordert en faciliteert de strategie van NHTV met als belangrijke thema’s:

  • Ondernemerschap
  • Internationalisering
  • Imagineering
  • Social responsibility

Social Community Area

De vijf academies van NHTV krijgen een herkenbare plek op de campus. Ook komt er een centrale ontmoetingsplek, waar een belangrijk deel van de gemeenschappelijke activiteiten plaatsvindt, omdat kennisontwikkeling en onderwijs nu eenmaal vakgebied en academie overstijgen.

Business Community Area

Op de campus zijn onze externe partners van harte welkom om mee vorm te geven aan NHTV, de kennisprojecten en het onderwijs. Waar dat nuttig en mogelijk is, worden deze bezoekers ook in ruimere zin gefaciliteerd. Denk aan een tijdelijke werkplek, seats to meet en een incubator.