Aanbesteding


Aanbestedingsfase (2016)

In het voorjaar van 2016 is de aanbesteding gestart voor de (ver)bouw van de NHTV Campus. In het voorjaar van 2017 wordt de aanbestedingsfase afgerond.

Aanbesteding klooster afgerond

Het Europese aanbestedingstraject met betrekking tot de verbouw van het klooster, dat straks onderdeel uitmaakt van de NHTV Campus, is afgerond. Mertens Bouwbedrijf uit Weert is als winnaar uit de bus gekomen.

Mertens Bouwbedrijf is gespecialiseerd in de utiliteitsbouw en heeft een aantal grote projecten op haar naam staan, zoals de nieuwbouw van Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en de nieuwbouw van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. In uitvoering is onder meer het project Musis Sacrum in Arnhem.

Het bouwbedrijf, dat als kernwaarden heeft Plezier, Openheid en Innovatie, is de opdracht gegund op basis van een goede prijs, een degelijk plan van aanpak en een heldere presentatie. De commissie, die namens NHTV de inschrijving van vijf aannemers heeft beoordeeld, was unaniem in haar keuze, waardoor de gunning van de opdracht aan Mertens kan rekenen op een stevig draagvlak en goede samenwerking.

De aannemer gaat vanaf mei 2017 aan het werk om de verbouwing tijdig, op 1 juli 2018, te kunnen afronden. Vanaf collegejaar 2018-2019 hebben de academies Hotel, Facility en Toerisme dan hun onderkomen in het klooster. In het gebouw op de begane grond wordt een aantal gezamenlijke voorzieningen gerealiseerd, zoals de Mediatheek, restaurant en retail faciliteiten en de ServiceDesk.

De aanbestedingsprocedures voor de overige twee NHTV-gebouwen zijn ook bijna afgerond. In het najaar van 2017 wordt gestart met de inrichting van het terrein.

Bekijk alle berichten uit deze fase