Realisatiefase


Realisatiefase (2017-2020)

De (ver)bouw van de NHTV Campus wordt in deelprojecten uitgevoerd en start in mei 2017. De planning is dat de NHTV Campus in 2020 geheel is gerealiseerd.
Bekijk alle berichten uit deze fase